Isprobajte ekompaniju potpuno besplatno bez ugovorne obaveze. Zakažite kratku prezentaciju

eFakture - Elektronske Fakture

eKompanija Vam pruža kompletno softversko rešenje za upravljanje eFakturama
Neograničen broj Izlaznih i Ulaznih faktura u svim paketima.
Jednostavan rad sa eFakturama bez sertifikata ili lične karte.

Automatska sinhronizacija statusa eFaktura.

Pristup arhivi faktura i u trenucima kada SEF nije u funkciji.

Dostupna vam je pomoć putem telefona svakim radnim danom od 08 do 16 časova.

Za više informacija, pozovite +381 60 669 93 61

Ulazne eFakture na mobilnom telefonu, potpuno besplatno

Besplatno na mobilnom telefonu

Kako funkcioniše naš
program za e fakture

eKompanija Vam omogućuje neograničen prostor za arhiviranje ulaznih i izlaznih e faktura. Softver pruža uvid u sve izdate i primljene fakture preko centralnog registra, dnevni tok prihoda i rashoda, valute plaćanja i naplata, izvode banke i ostale analitike poslovanja, na klik.

Elektornskim fakturisanjem se smanjuje vreme neophodno za izradu fakture, smanjuju se administrativni troškovi, a ubrzava vreme naplate, čime se povećava likvidnost preduzeća.

Pročitajte više o e-fakturama

Elektronske fakture
specijalizovane za

Primer elektronske
fakture

Elektronska faktura, e faktura, sadrži sve standardne elemente koje je zakon primenjivao za štampane fakture, s jedinom razlikom, a to je da mora biti poslata putem informacionog posrednika i arhivirana u SEF, bez potrebe za štampanjem i slanjem poštom.

Kreiranjem Vaših faktura kroz eKompanija aplikaciju, možete biti sigurni da su fakture koje šaljete ispravne, i po zakonu.

Pogledajte besplatna video uputstva

Zakon o elektronskom fakturisanju i
obaveza izdavanja elektronskih faktura

Sa početkom januara, 2023. godine, obavezu za izdavanjem elektronskih faktura imaju:

1. Subjekti koji pripadaju privatnom sektoru, a koji su ujedno i dobavljači robe odnosno proizvoda ili su dobavljači usluga subjektima koji pripadaju kako privatnom, tako i javnom sektoru;

2. Subjekti koji pripadaju javnom sektoru, a koji su ujedno i dobavljači robe odnosno proizvoda ili su dobavljači usluga subjektima koji čine privatni i javni sektor;

3. Kao i oni koji imaju poresku punomoć u ime stranih lica u Republici Srbiji, u smeru propisa i zakona koji uređuju PDV, po osnovu razmene dobara i usluga sa privatnim i javnim sektorom.

Ukoliko spadate u jednu od navedenih kategorija, potreban Vam je informacioni posrednik.

Informacioni posrednik, kao što je eKompanija, je pravno lice koje ima saglasnost ministarstva nadležnog za poslove finansija, za obavljanje poslova izdavanja, evidentiranja, obrade, slanja, primanja i čuvanja elektronskih faktura i prateće dokumentacije za privredne subjekte.

Pročitajte više o zakonu

eKompanija

Portal za e fakture

Na lak i jednostavan način prilagodite svoje poslovanje Zakonu o elektronskom fakturisanju bez rizika i gubitka resursa.

 • Ilustracija kvačice (checkmark)

  Kreiranje XML fajla po UBL 2.1 standardu i slanje izdatih e-faktura uSistem elektronskih faktura (SEF)je automatizovano;

 • Ilustracija kvačice (checkmark)

  Preuzimanje primljenih e-faktura iz Sistema elektronskih faktura (SEF) je automatizovano

 • Ilustracija kvačice (checkmark)

  Neograničen broj slanja i primanja e-faktura. Cena mesečnog paketa je sve što ćete platiti za taj mesec bez obzira na broj primljenih i poslatih faktura

 • Ilustracija kvačice (checkmark)

  Garantujemo smanjenje troškova slanja faktura. Troškovi slanja faktura na dosadanšnji način će otplatiti cenu mesečnog paketa eKompanije

 • Ilustracija kvačice (checkmark)

  eKompanija je zaštićen sistem koji omogućava da podaci Vašeg poslovanja i arhivirani elektronski računi budu na dohvat ruke

 • Ilustracija kvačice (checkmark)

  Na raspolaganju Vam je podrška putem korisničkog servisa dostupnog svakim radnim danom od 8 do 16h

Demo efakture

Svaka promena zahteva strpljenje i vreme kako bi se u potpunosti usvojila. Ovoga puta, sva briga je naša. Imate mogućnost da svoje poslovanje na najbrži i najlakši mogući način prilagodite Zakonu o elektronskom fakturisanju , tako što ćete prepustiti tehničkoj podršci eKompanije da sve zahtevnije korake odradi za Vas.

Pošaljite upit klikom na dugme ispod i ostvarite pravo na 30 dana besplatnog korišćenja programa.

Isprobajte ekompaniju

Krug u krugu dekoracija

Najčešće postavljana pitanja

Ilustracija upitnikaŠta je eKompanija i zašto mi je potrebna?Indikator da li je sekcija otvorena i odgovor prikazan ili ne

eKompanija je najkompletniji softver za elektronsko fakturisanje koji Vam pomaže da kreirate, šaljete, skladištite, primate fakture, pratite troškove i plaćanja i kreirate različite vrste izveštaja.

Krug u krugu dekoracija

Poslednji blogovi

Jedan krug dekoracija
obavezni elementi elektronskih faktura

Obavezni elementi elektronskih faktura

Svaka e-faktura koja se izda, slično fizičkim računima, mora da ima određen standardizovan izled i elemente. Elementi elektronske fakture koji treba da se nađu na e-fakturama su zakonski određeni, u Zakonu o porezu, Zakonu o elektronskom fakturisanju i Pravilniku o elementima elektronske fakture.

faktura ili profaktura

Šta je profaktura?

U poslovnom svetu, jedan od dokumenata koji se koristi jeste i profaktura. Profaktura se često naziva i predračun ili predračunski račun. Pa ako se bavite poslovanjem treba da znate i ulogu profakture u poslovanju, kao i njenu razliku u odnosu na fakturu.

Zakažite besplatnu prezentaciju

Isprobajte eKompaniju