Registracija objekta na sistem elektronskih faktura

Objavljeno

Ilustracija korisnik - eKompanija cloud - SEF (Sistem elektronskih faktura)

Ministarstvo finansija je osmislilo informatičko tehnološko rešenje putem kojeg će se vršiti slanje, primanje i skladištenje elektronskih faktura. Napominjemo da elektronska faktura NIJE faktura poslata putem email adrese, već isključivo ona koja je poslata uz pomoć informacionog posrednika ili direktno putem Sistema elektronskih faktura. Elektronske fakture se šalju u .xml formatu, a ne kako je do sada bila praksa, u .doc ili .pdf


Kako da se registrujete i prijavite na Sistem elektronskih faktura SEF?

Otvaranje naloga na SEF

 1. Prvi korak jeste poseta stranici https://efaktura.mfin.gov.rs/login
 2. Nakon što ste kliknuli na oznaku „Prijavi se“, bićete prebačeni na adresu e-uprave, sa sekcijom za prijavu elektronskim potpisom/sertifikatom.
 3. Nakon što očitate svoju ličnu kartu čitačem, potvrdite opciju „Prijavite se“.
 4. Nakon prijave elektronskim sertifikatom, otvara se početna stranica za unos podataka pravnog lica kojem se kreira nalog na SEF.
 5. Napomena: nalog pravnog lica na SEF može napraviti samo njegov zakonski zastupnik, a tek naknadno se ovlašćenja dodeljuju drugim zaposlenima, po potrebi.
 6. Nakon što unesete neophodne podatke o pravnom licu/kompaniji (tip subjekta, matični broj), u naznačena polja, otvara se početna strana naloga na sistemu elektronskih faktura.

Automatsko registrovanje primaoca u sistemu Elektronskih faktura

Ukoliko spadate u kategoriju privrednika koji su dužni da pristupe Zakonu o elektronskom fakturisanju, a niste registrovali nalog na SEF-u, to će biti učinjeno za Vas po automatizmu.

Kada nastupa automatsko registrovanje primaoca u SEF?

Kada Vaš dobavljač roba ili usluga sačini elektronsku fakturu naslovljenu na podatke firme koju zastupate, a naslovljena firma nije upisana u Sistem Elektronskih Faktura, registar će po automatizmu sačiniti nalog na osnovu podataka dostupnih u sistemu APR-a. U tom slučaju će koristiti email adresu takođe upisanu u APR, kao adresu za primanje elektronske pošte.

Elektronski sertifikat

Elekronski sertifikat možete imati ukoliko je Vaša lična karta izdata nakon 2014. godine, i ukoliko u sebi sadrži čip. Elektronski sertifikat zapravo predstavlja elektronski potpis i sastoji se iz kombinacije nekoliko cifara koje se nazivaju PIN.

Elektronski sertfikat izdaje MUP PU koja je nadležna za mesto Vašeg prebivališta. Nakon što ste predali Zahtev u Policijsku upravu i dobili elektronski sertifikat ubeležen u čipu Vaše lične karte, spremni ste za otvaranje naloga na SEF.

Napominjemo da može da se desi, da iako imate elektronski sertifikat, prilikom prijave na eUpravu, Vaša lična karta bude očitana sa statusom „opozvan sertifikat“. U pitanju je greška sistema koja se učestalo ponavlja. Da biste otklonili opozvan status sa svog elektronskog sertifikata, potrebno je da ličnu kartu priložite na neki od šaltera MUP PU u Vašem mestu prebivališta. Postupak brisanja opozvanog statusa traje svega nekoliko minuta i nije potrebno zakazivati termin na šalteru, niti prilagati bilo kakav zahtev. Potrebno je samo da imate kraj sebe ličnu kartu i PIN vezan za nju.

Kako povezati naloge na eKompanija i SEF aplikacijama?

Nakon što ste uspešno izvršili prijavu naloga na SEF, sledeći korak jeste povezivanje SEF naloga sa nalogom informacionog posrednika, eKompanijom.

Donosimo Vam detaljno pisano uputstvo, nakon čega možete pogledati i video uputstvo koje možete pogledati ispod.

Ukoliko i nakon pročitanog i pogledanog uputstva budete imali poteškoća sa povezivanjem naloga, naša tehnička podrška Vam stoji na raspolaganju info@ekompanija.com, takodje i pogledajte najčešće postavljana pitanja.

 1. Ulogujte se sa svojim parametrima na aplikaciju SEF.
 2. Sa leve strane, glavnog menija, pronađite opciju naziva Podešavanja.
 3. Potom u odeljku API menadžment, kliknite levim tasterom miša na Upravljanje API pristupom i podešavanja.
 4. U otvorenom prozoru API podešavanja, pronađite rubriku Ključ za autentifikaciju.
 5. Selektujte sve simbole i kopirajte ih tastaturnom prečicom CTRL+C.
 6. Pređite na svoj profil u okviru eKompanije.
 7. Sa leve strane, glavnog menija, pronađite opciju naziva Podešavanja.
 8. Odaberite prvu stavku podmenija, naziva Kompanija.
 9. U desnom gornjem uglu otvorenog prozora odaberite opciju „Izmeni“, nakon čega će se otvoriti novi prozor naziva „Izmena dodatnih informacija“.
 10. U poslednje polje za unos teksta, tastaturnom prečicom CTRL+V , unesite ranije kopirane simbole SEF API ključa.
 11. Potom, odaberite dugme „Sačuvaj“.
 12. U donjem desnom uglu dobićete potvrdu uspešno sačuvanog ključa unutar naloga eKompanije.
 13. Ovim korakom ste povezali svoj SEF nalog sa eKompanija nalogom.

Predloženi blogovi

Obavezni elementi elektronskih faktura

Svaka e-faktura koja se izda, slično fizičkim računima, mora da ima određen standardizovan izled i elemente. Elementi elektronske fakture koji treba da se nađu na e-fakturama su zakonski određeni, u Zakonu o porezu, Zakonu o elektronskom fakturisanju i Pravilniku o elementima elektronske fakture.

Šta je profaktura?

U poslovnom svetu, jedan od dokumenata koji se koristi jeste i profaktura. Profaktura se često naziva i predračun ili predračunski račun. Pa ako se bavite poslovanjem treba da znate i ulogu profakture u poslovanju, kao i njenu razliku u odnosu na fakturu.

Ilustracija telefona