eKompanija

Dobrodošli na naš blog

obavezni elementi elektronskih faktura

Obavezni elementi elektronskih faktura

Svaka e-faktura koja se izda, slično fizičkim računima, mora da ima određen standardizovan izled i elemente. Elementi elektronske fakture koji treba da se nađu na e-fakturama su zakonski određeni, u Zakonu o porezu, Zakonu o elektronskom fakturisanju i Pravilniku o elementima elektronske fakture.

faktura ili profaktura

Šta je profaktura?

U poslovnom svetu, jedan od dokumenata koji se koristi jeste i profaktura. Profaktura se često naziva i predračun ili predračunski račun. Pa ako se bavite poslovanjem treba da znate i ulogu profakture u poslovanju, kao i njenu razliku u odnosu na fakturu.

Rok za prelazak na elektronske fakture

Rok za prelazak na elektronske fakture

Uvođenje sistema za e-fakture u Srbiji je izvršeno postepeno i rokovi obaveze izdavanja e-faktura su bili ostvareni kao stepenici, pre nego što je čitav sistem e-faktura konačno i potpuno uveden.

Ruke na tastaturi pri radu na računaru

Kako napraviti e-fakturu

U prethodnom blogu mogli ste da pročitate šta je sve potrebno da uradite kako biste se prijavili na SEF i povezali ga sa svojim nalogom na eKompanija aplikaciji. Sada Vam donosimo detaljno uputstvo koje će Vam pomoći da napravite svoju prvu elektronsku fakturu. Ideja sistema eKompanije jeste da u nekoliko klika kreirate svoju izlaznu fakturu, koja će automatski biti sačuvana i na eKompanija nalogu i u SEF sistemu, te biti poslata pravnom licu koji je korisnik Vašeg proizvoda ili usluge.

Ilustracija korisnik - eKompanija cloud - SEF (Sistem elektronskih faktura)

Registracija objekta na sistem elektronskih faktura

Ministarstvo finansija je osmislilo informatičko tehnološko rešenje putem kojeg će se vršiti slanje, primanje i skladištenje elektronskih faktura. Napominjemo da elektronska faktura NIJE faktura poslata putem email adrese, već isključivo ona koja je poslata uz pomoć informacionog posrednika ili direktno putem Sistema elektronskih faktura. Elektronske fakture se šalju u .xml formatu, a ne kako je do sada bila praksa, u .doc ili .pdf

Ilustracija laptopa iz čijeg ekrana izlazi fiskalni račun

Najčešće postavljana pitanja o elektronskim fakturama

Sa novim Zakonom o uvođenju elektronskih faktura, pojavile su se i mnoge nedoumice sa kojima se sreću vlasnici malih, srednjih i velikih preduzeća. Najčešća pitanja odnose se na samu primenu zakona: • Ko je u obavezi da izdaje e fakture, • Koji je krajnji rok za pristupanje sistemu elektronskog fakturisanja, • Koji softveri i tehnička rešenja su neophodni za sprovođenje zakona, • Koliki trošak iziskuje sistem e fakturisanja. U prethodnom članku smo pisali o pojedinostima aktuelnog zakona, a sada donosimo odgovore na najčešća pitanja vezano za njegovu primenu.

Laptop, olovka i papiri

Vaš Vodič za Elektronske Fakture - E Fakture Primena

Elektronske fakture spadaju u jednu od najaktuelnijih tema među preduzetnicima u Srbiji. Zakon o elektronskom fakturisanju koji je stupio na snagu donosi bitne promene i olakšice u svakodnevnom poslovanju privrednih subjekata.

Osoba drži papir sa znakom upitnika

Zakon o elektronskom fakturisanju – šta treba da znate

Početkom 2023. godine Zakonom o elektronskom fakturisanju je uređeno e-fakturisanje u Srbiji. Nakon što je donet 1. maja 2022. ovaj zakon je prošao kroz tri faze: 1. maja 2022. javni sektor je uveden u međusobne elektronske transakcije, kao i privatna preduzeća kada izdaju fakturu javnom sektoru....

Elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a

Elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a

Elektronsko evidentiranje obračuna PDV je goruća tema za preduzetnike u Srbiji. Uz proverene informacije, poštovanje zakonskih obaveza o elektronskom fakturisanju ne mora biti komplikovano ni zahtevno. Prema zakonu o elektronskom fakturisanju ("Sl. glasnik RS", br. 44/2021 i 129/2021) propisana je i posebna obaveza elektronskog evidentiranja poreza na dodatu vrednost uz obavezu izdavanja elektronskih faktura. Interno tehničko uputstvo u okviru zakona predviđa posebna načine obračuna pdva za pojedinačnu i zbirnu evidenciju.

Isprobajte besplatno i uverite se sami.

eKompanija aplikacija može da odgovori na jedinstvene izazove, potrebe i interesovanja vašeg poslovanja.