Isprobajte ekompaniju potpuno besplatno bez ugovorne obaveze. Zakažite kratku prezentaciju

Rok za prelazak na e fakture

Novčane kazne za povredu obaveza izdavanja, prijema i čuvanja elektronskih faktura

Biće teško zamisliti da više nismo u obavezi da štampamo fakturu u nekoliko primeraka, kako za ličnu arhivu, tako ni za knjigovođu, ni za klijenta. Ne samo da nećemo biti u obavezi, već će se fakture u štampanom obliku i poslate putem e-mail adrese smatrati kopijom.

Ko je u obavezi da izdaje elektronsku fakturu?

Obavezu izdavanja elektronske fakture imaju:

Svi subjekti privatnog sektora koji su dobavljači proizvoda ili usluga drugim subjektima privatnog i javnog sektora,

Svi subjekti javnog sektora koji su dobavljači proizvoda ili usluga drugim subjektima privatnog i javnog sektora,

Kao i svi poreski punomoćnici stranih lica u Republici Srbiji, u smislu propisa kojima se uređuje porez na dodatu vrednost, po osnovu transakcija sa subjektima privatnog i javnog sektora.

Za koga ne postoji obaveza izdavanja elektronske fakture?

Novom zakonu ne potpada:

  • promet na malo i primljeni avans za promet na malo u skladu sa zakonom koji uređuje fiskalizaciju;
  • ugovorna obaveza usmerena prema korisnicima sredstava iz međunarodnih okvirnih sporazuma;
  • kao ni nabavka, modernizacija i remont naoružanja i vojne opreme, nabavka bezbednosno osetljive opreme, kao i sa njima povezanim nabavkama dobara i usluga.

Kada počinje primena zakona o elektronskom fakturisanju?

Sistem e-Faktura se u toku 2022. godine uvodi po fazama.

Od 1. maja 2022. obavezu izdavanja i primanja ima javni sektor u međusobnim transakcijama, kao i privatna preduzeća kada izdaju fakturu javnom sektoru.

Od 1. jula 2022. javni sektor će biti u obavezi da izdaje e-fakturu privatnom sektoru.

Od 1. januara 2023. na ovaj sistem u međusobnom poslovanju će morati da pređe i privatni sektor.

Šta jeste, a šta nije elektronsko fakturisanje?

Sistem elektronskog fakturisanja obuhvata ne samo izradu, primanje i slanje e faktura, već i evidentiranje obračuna PDV, koji će biti moguć samo i isključivo na osnovu e faktura. E fakture se nalaze u .xml obliku, te štampana forma i .pdf formati ne zadovoljavaju Zakon o elektronskom fakturisanju.

Elektronsko fakturisanje sprovodi se kroz kreiranje naloga na SEF-u i uz licenciranog informacionog posrednika, kakav je i sistem eKompanije. Detalje poslovanja kroz eKompaniju pogledajte na videu ispod:

Novčane kazne

Važno je početi sa primenom Zakona u predviđenom roku, jer u suprotnom slede novčane kazne svim subjektima javnog i privatnog sektora koji ne ispoštuju proceduru vezanu za elektronsko fakturisanje.

Zakon o elektronskom fakturisanju propisuje kazne za povredu obaveza izdavanja, prijema i čuvanja elektronskih faktura kao i za korišćenje podataka u svrhe koje nisu propisane zakonom. Raspon kazni je od 50.000 do 2.000.000 dinara, a može se kazniti pravno lice - subjekt privatnog ili javnog sektora, preduzetnik, informacioni posrednik, kao i odgovorna lica u pravnim licima. Kaznene odredbe propisane su u članovima 18-21. Zakona o elektronskom fakturisanju.

Ostalo je još svega 4 meseca do primene Zakona u potpunosti. Kako je procedura prelaska na elektronsko fakturisanje zahtevna po pitanju vremena, savetujemo da već sada kontaktirate našu korisničku podršku putem broja telefona +381 60 669 93 61 i informišete se o neophodnim koracima za prelazak na elektronsko fakturisanje.

Predloženi blogovi

Kako napraviti e-fakturu

U prethodnom blogu mogli ste da pročitate šta je sve potrebno da uradite kako biste se prijavili na SEF i povezali ga sa svojim nalogom na eKompanija aplikaciji. Sada Vam donosimo detaljno uputstvo koje će Vam pomoći da napravite svoju prvu elektronsku fakturu. Ideja sistema eKompanije jeste da u nekoliko klika kreirate svoju izlaznu fakturu, koja će automatski biti sačuvana i na eKompanija nalogu i u SEF sistemu, te biti poslata pravnom licu koji je korisnik Vašeg proizvoda ili usluge.

Registracija objekta na sistem elektronskih faktura

Ministarstvo finansija je osmislilo informatičko tehnološko rešenje putem kojeg će se vršiti slanje, primanje i skladištenje elektronskih faktura. Napominjemo da elektronska faktura NIJE faktura poslata putem email adrese, već isključivo ona koja je poslata uz pomoć informacionog posrednika ili direktno putem Sistema elektronskih faktura. Elektronske fakture se šalju u .xml formatu, a ne kako je do sada bila praksa, u .doc ili .pdf

Najčešće postavljana pitanja o elektronskim fakturama

Sa novim Zakonom o uvođenju elektronskih faktura, pojavile su se i mnoge nedoumice sa kojima se sreću vlasnici malih, srednjih i velikih preduzeća. Najčešća pitanja odnose se na samu primenu zakona: • Ko je u obavezi da izdaje e fakture, • Koji je krajnji rok za pristupanje sistemu elektronskog fakturisanja, • Koji softveri i tehnička rešenja su neophodni za sprovođenje zakona, • Koliki trošak iziskuje sistem e fakturisanja. U prethodnom članku smo pisali o pojedinostima aktuelnog zakona, a sada donosimo odgovore na najčešća pitanja vezano za njegovu primenu.

Zakažite besplatnu prezentaciju

Isprobajte eKompaniju