Najčešće postavljana pitanja o elektronskim fakturama

Objavljeno

Ilustracija laptopa iz čijeg ekrana izlazi fiskalni račun

Sa novim Zakonom o uvođenju elektronskih faktura, pojavile su se i mnoge nedoumice sa kojima se sreću vlasnici malih, srednjih i velikih preduzeća. Najčešća pitanja odnose se na samu primenu zakona:

U prethodnom članku smo pisali o pojedinostima aktuelnog zakona, a sada donosimo odgovore na najčešća pitanja vezano za njegovu primenu.

Ko je u obavezi da izdaje elektronsku fakturu?

Obavezu izdavanja elektronske fakture imaju:

Svi subjekti privatnog sektora koji su dobavljači proizvoda ili usluga drugim subjektima privatnog i javnog sektora,

Svi subjekti javnog sektora koji su dobavljači proizvoda ili usluga drugim subjektima privatnog i javnog sektora,

Kao i svi poreski punomoćnici stranih lica u Republici Srbiji, u smislu propisa kojima se uređuje porez na dodatu vrednost, po osnovu transakcija sa subjektima privatnog i javnog sektora.

Za koga ne postoji obaveza izdavanja elektronske fakture?

Novom zakonu ne potpada:

promet na malo i primljeni avans za promet na malo u skladu sa zakonom koji uređuje fiskalizaciju;

ugovorna obaveza usmerena prema korisnicima sredstava iz međunarodnih okvirnih sporazuma;

kao ni nabavka, modernizacija i remont naoružanja i vojne opreme, nabavka bezbednosno osetljive opreme, kao i sa njima povezanim nabavkama dobara i usluga.

Kada počinje primena zakona o elektronskom fakturisanju?

Sistem e-Faktura se uvodi fazno.

Od 1. maja 2022. obavezu izdavanja i primanja ima javni sektor u međusobnim transakcijama, kao i privatna preduzeća kada izdaju fakturu javnom sektoru.

Od 1. jula 2022. javni sektor će biti u obavezi da izdaje e-fakturu privatnom sektoru.

Od 1. januara 2023. na ovaj sistem u međusobnom poslovanju će morati da pređe i privatni sektor.

Koji softver mi je potreban za izdavanje elektronske fakture?

eKompanija je sveobuhvatni softver koji Vam omogućuje, pored izdavanja, primanja i arhiviranja elektronskih faktura, uvid u celokupno poslovanje u realnom vremenu. Softver je izrađen tako da Vam obezbeđuje maksimalnu brzinu i minimalan trud potreban za kreiranje elektronskih faktura svih vrsta.

Uz pomoć eKompanije na jednostavan način primate elektronske fakture svojih dobavljača, i na raspolaganju Vam je neograničen prostor za arhiviranje ulaznih i izlaznih e faktura.

Pored sistema e faktura, kojim na jednostavan način poštujete zakon o elektronskom fakturisanju, uz softver eKompanije dobijate sveobuhvatnu analizu poslovanja, od uvida u dnevno kretanje prihoda i rashoda do praćenja boniteta klijenata. eKompanija je direktno povezana sa podacima o računima privatnih i javnih subjekata istaknutih na sajtu Narodne Banke Srbije, te Vam automatki šalje obaveštenje o blokadi računa komitenta, kako biste predupredili kašnjenja pri naplati svoje fakture.

eKompanija Vam omogućava uvid u sve izdate i primljene fakture, dnevni tok prihoda i rashoda, valute plaćanja i naplata, izvode banke i ostale analitike poslovanja, na klik.

Takođe, softver Vam omogućava da samostalno odredite tim zaposlenih koji će imati pristup programu, i na taj način osigurate protok informacija u realnom vremenu.

Softver eKompanije je zaštićen sistem koji omogućava da podaci Vašeg poslovanja i arhivirani elektronski računi budu na dohvat ruke Vas i tima kojem je odobren pristup, a sačuvani od strane trećih lica.

Koliki trošak iziskuje sistem e fakturisanja?

Opcije koje su Vam na raspolaganju su:

  • Izdavanje elektronskih faktura
  • Primanje elektronskih faktura
  • Arhiviranje e-računa u SEF
  • Analiza poslovanja
  • Analiza komitenata
  • Ušteda vremena i novca
  • Pogledajte sve pakete
  • Analitika, prihodi i rashodi

Kako biste imali pristup svim opcijama koje nudi eKompanija, možete odabrati idealan paket za svoj biznis klikom na link paketi ili isprobajte program potpuno besplatno 30 dana.

Ukoliko sam izuzet iz zakona o elektronskom fakturisanju, da li mi je potreban softver kako bih primio elektronsku fakturu od svog dobavljača proizvoda ili usluga?

Ukoliko niste u obavezi Zakona o elektronskom fakturisanju, niste u obavezi da imate bilo kakav softver, budući da će Vam link sa elektronskim fakturama od drugih privrednih subjekata stići putem zvanične mejl adrese.

Predloženi blogovi

Obavezni elementi elektronskih faktura

Svaka e-faktura koja se izda, slično fizičkim računima, mora da ima određen standardizovan izled i elemente. Elementi elektronske fakture koji treba da se nađu na e-fakturama su zakonski određeni, u Zakonu o porezu, Zakonu o elektronskom fakturisanju i Pravilniku o elementima elektronske fakture.

Šta je profaktura?

U poslovnom svetu, jedan od dokumenata koji se koristi jeste i profaktura. Profaktura se često naziva i predračun ili predračunski račun. Pa ako se bavite poslovanjem treba da znate i ulogu profakture u poslovanju, kao i njenu razliku u odnosu na fakturu.

Isprobajte besplatno i uverite se sami.

eKompanija aplikacija može da odgovori na jedinstvene izazove, potrebe i interesovanja vašeg poslovanja.